Lignaggio Nei Jia
 


NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE


NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE

M° Kao Tao

(1932 - )

M° Wilson Chen

M° Zhang Xiang San

M° Xiong Yang Ho (1892 - 1988)

M° Han Qing-tang (1903 - 1976)

Yang, Ban-hou (1837 - 1892)

Yang, Jian-hou (1839 - 1917)

Yang, Luchan (1799 - 1872)

M° Yue Huanzhi (1899-1961)

Yang, Cheng-fu (1883 - 1936)

Yang, Shao-hou (1862 - 1930)

M° Li Mao-Ching (1927 - )

Dr. Yang Jwing-ming (1946 - )

M° Li Rongmei (1964 - )

M° Fu Zhongwen (1904-1994)

Yang Shouzhong (1910-1985)

M° Dong Yingjie (1898-1961)

M° Gin Soon Chu

M° Paolo Antonelli

(1959 - )

M°Stefano Marchionetti